Itsepuolustus

Taekwondon itsepuolustus eli koreaksi hosinsul on aseetonta itsepuolustusta. Itsepuolustus on taekwondon perustekniikoiden pitkälle vietyä soveltamista. 

Hyökkäystilanteita saattaa pystyä ennakoimaan ja välttämään tai hyökkääjää puhumalla rauhoittamaan tai ennättää poistua paikalta ennen hyökkäystä. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja joutuu puolustautumaan voimakeinoin hätävarjeluna (rikoslain 4 luku 4 §).

Muun muassa hyökkäyksen voimakkuus ja tekotapa määrittävät, mikä riittää itsepuolustukseksi. Hyökkäyksen voi pelkästään torjua (mm. väistöt, irtautumiset) tai voi puolustautua hallintaottein (mm. erilaiset lukotukset). Joskus voi joutua käyttämään taistelevaa itsepuolustusta. Periaatteena on valita tilanne huomioiden lievin mutta riittävä tapa torjua hyökkäys. 

Moni lamaantuu hyökkäystilanteessa. Tilannestressi voi saada aikaan ylireaktion. Itsepuolustuksen harjoittelu opettaa hallitsemaan omia reaktioitaan ja käyttäytymistään ja antaa tervettä itseluottamusta. Turvallisesti toteutetuissa itsepuolustusharjoituksissa voi löytää tekniikkavalikoimaan ne, jotka sopivat luontevimmin itselle olipa ikä, sukupuoli tai muu tekijä mikä tahansa. Yhtä lailla kasvaa varmuus soveltaa eri itsepuolustustekniikoita hyökkäyksen mukaan  tosielämän hyökkäys kadulla voi olla kaukana saliharjoittelusta. Hetkessä ei itsepuolustustakaan rutiiniksi saa, vaan se vaatii toistoja ja sen oivaltamista, mikä kustakin tekniikasta tekee tehokkaan.