Yleiskokous 29.4

Seuran yleiskokous pidetään sunnuntaina 29.4 Kuitinmäen koululla poomse ja yleistreenien välissä 16:45 - 17:15. Kokouksen asialista alla.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle:

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan:

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi:

a) toimintasuunnitelma

b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

8. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

9. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

10. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 1-2 jäsentä erovuorossa olevan tilalle

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi

12. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

13. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

14. Valitaan edustajat Etelä-Suomen SLU:n ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

15. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

16. Kokouksen päättäminen


Samankaltaisia kirjoituksia