7.4. Seuran sääntömääräinen vuosikokous

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään 7.4. Kuitinmäen koulun liikuntasalissa klo 16:45 alkaen. Tuolloin klo 16:00 alkavat harjoitukset loppuvat poikkeuksellisesti 16:45 ja seuraavat harjoitukset alkavat kokouksen jälkeen.

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 8. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 9. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 1-2 jäsentä erovuorossa olevan tilalle
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi vuosi
 11. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 12. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 13. Valitaan edustajat Etelä-Suomen SLU:n ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
 14. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Samankaltaisia kirjoituksia