Hallitus

Kari-Matti Lehti
puheenjohtaja
kari-matti.lehti@hwarang.net

Juho Metsälä
juho.metsala@hwarang.net

Vastuuhenkilöt

Vastuuohjaaja, lapset

Mari Aalto
Nuorisopäällikkö
mari@hwarang.net
040 543 5381‬

Vastuuohjaaja, aikuiset

Simo Siltanen
Valmennuspäällikkö
simo@hwarang.net
040 060 5951

Varustemyynti

Maria Reinikainen
maria@hwarang.net , ohjeet hinnasto-sivulla